Marknadsrapport Samhällsfastigheter

Price:
30 000 kr
Excl. tax
SKU:
P1402609
Type:
Årsprenumeration
Quantity:
Rapporten täcker följande områden:
  • Den svenska transaktionsmarknaden med fokus på samhällsfastigheter
  • Hyresmarknaden för olika segment inom samhällsfastigheter
  • Befolkningsutveckling och åldersfördelade befolkningsprognoser
    • Kommunernas framtida behov av äldreboende och skola, nyproduktion och utvecklingsprojekt

Newsecs Marknadsrapport Samhällsfastigheter, ger en unik möjlighet att hålla sig uppdaterad med vad som händer inom samhällsfastigheter i Sverige.

Rapporten distribueras två gånger per år.

Via denna länken når du en tidigare upplaga