Marknadsrapport Kommunrankning

Price:
40 000 kr
Excl. tax
SKU:
P1402612
Type:
Årsprenumeration
Quantity:
Rapporten omfattar exempelvis:
  • Allmän information om kommunerna och dess befolkning
  • De största transaktionerna för respektive kommun
  • Prognos över hyres-och vakansnivåer och yielder
  • Planerade byggprojekt
  • Framtida ortsstyrka och ranking av kommunerna 

Ranking av Sveriges 28 största kommuner utifrån ett fastighetsperspektiv
Newsecs rapport om framtidens tillväxtmarknader är unik av sitt slag då den erbjuder, utöver en analys och översikt av befintlig marknad i Sveriges 28 största kommuner, även en inblick i hur vi bedömer utvecklingen de närmsta tre åren för kommunerna. I denna rapport presenterar vi en väl genomarbetad och unik analysmodell skapad av Newsecs främsta analytiker för i att i sin tur kunna ranka kommunerna sinsemellan. Kommunrapporten inriktar sig mot både den offentliga men även privata marknaden och vänder sig till fastighetsägare, bolag med inriktning på utvecklingsprojekt, fondbolag och banker.

Rapporten distribueras två gånger per år.

Via denna länk når du en tidigare upplaga