Marknadsrapport Kontor

Price:
20 000 kr
Excl. tax
SKU:
P1239534
Type:
Årsprenumeration
Quantity:
Här finner ni:
  • Hyres- och investerarmarknaden för kontorslokaler
  • Nyproduktion av kontorslokaler
  • Planerade kontorsprojekt
  • Hyresnivåer i olika delområden

Denna rapport innehåller den senaste informationen rörande den svenska kontorsmarknaden. Här kan ni läsa om transaktioner, direktavkastningskrav, vakanser, trender, hyresnivåer och mycket mer.

Rapporten distribueras elva gånger per år.

Via denna länk når du en tidigare upplaga