Newsec Transaktionslista

Price:
15 000 kr
Excl. tax
SKU:
P1239546
Type:
Årsprenumeration
Quantity:
I transaktionslistan presenteras även samlad data för:  
  • Vilka aktörer som är mest aktiva, i vilket geografiskt område, under vilken period och vilken typ av företag som gör affärer
  • Aktuell transaktionsvolym
  • Internationella investerare
  • Typer av aktörer
  • Geografisk fördelning och fördelning inom olika segment

Newsecs transaktionslista utkommer varje kvartal och ger läsaren löpande information om de kommersiella fastighetstransaktioner som har skett på den svenska marknaden inom alla fastighetssegment. Listan innefattar samtliga fastighetstyper och alla kända transaktioner från 40 MSEK och uppåt. Listan innehåller information om transaktionernas storlek, segment, priser samt inblandade aktörer, den ger även samlad statistik kring volymer, etc. Transaktionslistan hjälper er att, på ett unikt och effektivt sätt, hålla er uppdaterade på vad som händer i den svenska fastighetsvärlden.

Denna rapport distribueras fyra gånger per år.

Via denna länk når du en tidigare upplaga