Newsec Transaktionslista - Årsprenumeration

Pris:
15 000 kr
Art.nr:
P1239546
Antal:
I transaktionslistan presenteras även samlad data för:  
 • Vilka aktörer som är mest aktiva, i vilket geografiskt område, under vilken period och vilken typ av företag som gör affärer
 • Aktuell transaktionsvolym
 • Internationella investerare
 • Typer av aktörer
 • Geografisk fördelning och fördelning inom olika segment

Newsecs transaktionslista utkommer varje kvartal och ger läsaren löpande information om de kommersiella fastighetstransaktioner som har skett på den svenska marknaden inom alla fastighetssegment. Listan innefattar samtliga fastighetstyper och alla kända transaktioner från 40 MSEK och uppåt. Listan innehåller information om transaktionernas storlek, segment, priser samt inblandade aktörer, den ger även samlad statistik kring volymer, etc. Transaktionslistan hjälper er att, på ett unikt och effektivt sätt, hålla er uppdaterade på vad som händer i den svenska fastighetsvärlden.

Denna rapport distribueras fyra gånger per år.

Via denna länk når du en tidigare upplaga

Marknadsrapport Projekt - Årsprenumeration

Pris:
30 000 kr
Art.nr:
P1239551
Antal:
Rapporten ger marknaden en möjlighet att få en samlad kartläggning av:
 • Pågående och kommande byggprojekt i Sverige, inom alla typer av fastighetssegment. 
 • Information som plats, byggherre, byggstart, byggvärde, projekttyp samt projektstart.

Newsecs Marknadsrapport Projekt är en sammanställning av svenska byggprojekt. Både pågående och kommande.  Rapporten täcker följande segment: Kontor, bostäder, handel, logistik, samhällsfastigheter och hotell. I rapporten har vi tillsammans med Byggfakta kartlagt plats, läge, typ, byggherre, byggstart, byggkostnad och yta BTA.  


Rapporten distribueras två gånger per år.

Via denna länk når du en tidigare upplaga

Marknadsrapport Kommunrankning - Årsprenumeration

Pris:
40 000 kr
Art.nr:
P1402612
Antal:
Rapporten omfattar exempelvis:
 • Allmän information om kommunerna och dess befolkning
 • De största transaktionerna för respektive kommun
 • Prognos över hyres-och vakansnivåer och yielder
 • Planerade byggprojekt
 • Framtida ortsstyrka och ranking av kommunerna 

Ranking av Sveriges 28 största kommuner utifrån ett fastighetsperspektiv
Newsecs rapport om framtidens tillväxtmarknader är unik av sitt slag då den erbjuder, utöver en analys och översikt av befintlig marknad i Sveriges 28 största kommuner, även en inblick i hur vi bedömer utvecklingen de närmsta tre åren för kommunerna. I denna rapport presenterar vi en väl genomarbetad och unik analysmodell skapad av Newsecs främsta analytiker för i att i sin tur kunna ranka kommunerna sinsemellan. Kommunrapporten inriktar sig mot både den offentliga men även privata marknaden och vänder sig till fastighetsägare, bolag med inriktning på utvecklingsprojekt, fondbolag och banker.

Rapporten distribueras två gånger per år.

Via denna länk når du en tidigare upplaga

Marknadsrapport Handel - Årsprenumeration

Pris:
30 000 kr
Art.nr:
P1239542
Antal:
Rapporten omfattar följande områden:
 • Försäljningsutveckling och konsumtion för olika detaljhandels kategorier i Stockholm, Göteborg, Malmö, övriga Sverige och Sverige som helhet
 • Hyresnivåer och placeringsmarknaden för handelslokaler
 • Planerade köpcentrum, projekt och planerade butiksytor på ett överskådligt sätt för att kunna följa marknadens utveckling

Denna rapport är avsedd för er som har ett intresse av handelsfastigheter/lokaler. Här kan ni bland annat läsa om hyresutveckling, konsumtionstrender, hyresnivåer, vakanser och transaktioner.

Rapporten distribueras fyra gånger per år.

Via denna länk når du en tidigare upplaga

Marknadsrapport Kontor - Årsprenumeration

Pris:
20 000 kr
Art.nr:
P1239534
Antal:
Här finner ni:
 • Hyres- och investerarmarknaden för kontorslokaler
 • Nyproduktion av kontorslokaler
 • Planerade kontorsprojekt
 • Hyresnivåer i olika delområden

Denna rapport innehåller den senaste informationen rörande den svenska kontorsmarknaden. Här kan ni läsa om transaktioner, direktavkastningskrav, vakanser, trender, hyresnivåer och mycket mer.

Rapporten distribueras elva gånger per år.

Via denna länk når du en tidigare upplaga

Marknadsrapport Bostäder - Årsprenumeration

Pris:
35 000 kr
Art.nr:
P1239549
Antal:
Rapporten omfattar exempelvis:
 • Transaktioner för byggrätter
 • Bostadsrättsombildningar
 • Hyresnivåer, hyrestrender och yielder
 • En transaktionslista som sammanställer samtliga affärer inom segmentet Köpare/Säljare/Avkastning/Pris
 • Planerade utvecklingsprojekt 

Detta är vår allra senaste och mest populära produkt. I rapporten finner ni transaktioner för byggrätter, bostadsrättsombildningar, hyresnivåer, direktavkastingskrav, utvecklingsprojekt m.m.
Rapporten distribueras två gånger per år.

Via denna länk når du en tidigare upplaga

Market Report Logistics Finland - annual subscription

Pris:
20 000 kr
Art.nr:
P1996114
Antal:
Investor demand for logistics assets has increased significantly recently. Four times a year, Newsec Finland provides fresh logistics market data for nine primary areas in Southern Finland. Together with illustrated maps, Newsec Finland’s Logistics Market report provides insights into the following market parameters for each main logistics sub-market:

• Total logistics stock
• Gross market rental levels
• Current vacancy rate
• Market yield requirements
• Ongoing and recently completed logistics projects
• Most recent logistics transactions

This report is distributed quarterly, at a cost of 2 000 € + Finnish VAT/ year / Company

Use the link "Try for free" to get a free sample

Market Report Office Helsinki - Annual subscription

Pris:
20 000 kr
Art.nr:
P1996116
Antal:
Helsinki Metropolitan Area’s office market has been and is one of the most attractive and liquid areas in Northern Europe. Newsec wants to increase market transparency for this interesting property market. We are proudly providing a monthly updated Office Market report with fresh and unique office market data from 27 submarkets for our clients. Our Office Market report provides an overview of the investor and tenant market with the following parameters:

• Total office stock
• Gross market rental levels
• Current vacancy rate
• Market yield requirements
• Ongoing and recently completed office projects
• Most recent office transactions

The report is distributed monthly at a cost of 2 000 € + Finnish VAT / year/ Company

Use the link "Try for free" to get a free sample

Marknadsrapport Samhällsfastigheter - Årsprenumeration

Pris:
30 000 kr
Art.nr:
P1402609
Antal:
Rapporten täcker följande områden:
 
 • Den svenska transaktionsmarknaden med fokus på samhällsfastigheterHyresmarknaden för olika segment inom samhällsfastigheter
 • Befolkningsutveckling och åldersfördelade befolkningsprognoser
 • Kommunernas framtida behov av äldreboende och skola, nyproduktion och utvecklingsprojekt

Newsecs Marknadsrapport Samhällsfastigheter, ger en unik möjlighet att hålla sig uppdaterad med vad som händer inom samhällsfastigheter i Sverige.

Rapporten distribueras två gånger per år.

Via denna länk når du en tidigare upplaga

Marknadsrapport Byggrätter - Årsprenumeration

Pris:
30 000 kr
Art.nr:
P1818599
Antal:
Rapporten innehåller bl.a..
·       Marknadens utveckling för byggrätter
·       Aktuellt marknadsläge
·       Genomförda transaktioner
·       Riskfaktorer för byggrätter
·       Och mycket mer

Rapporten som levereras två gånger per år och täcker området Stockholm, Göteborg och MalmöVia denna länk når du en tidigare upplaga

Marknadsrapport Logistik - Årsprenumeration

Pris:
40 000 kr
Art.nr:
P1445972
Antal:
Rapporten ger möjligheter att få en samlad kartläggning av:
 • Hyresnivåer och vakanser gällande logistikfastigheter
 • Direktavkastningskrav
 • Pågående och nyligen färdigställda logistikprojekt
 • Utvecklingsområden
 • Logistiktransaktioner
 • Vakansnivåer för olika geografiska delområden

Kartläggning av fastighetsdata på svenska logistikmarknaden

Newsecs Marknadsrapport Logistik ger en unik möjlighet att följa utvecklingen, och att hålla sig uppdaterad om hur marknaden rör sig och vilka aktörer som är mest aktiva, på den svenska logistikfastighetsmarknaden. Rapporten vänder sig främst till fastighetsägare, bolag med inriktning på utvecklingsprojekt, fondbolag, banker och logistikpartners.

Denna rapport distribueras två gånger per år

Via denna länk når du en tidigare upplaga

Marknadsrapport Nordiska Marknaden - Årsprenumeration

Pris:
30 000 kr
Art.nr:
P1999480
Antal:
Vår nordiska rapport uppdateras med de senaste uppgifterna rörande den nordiska fastighetsmarknaden
Efter en lång begäran från våra kunder lanserar vi äntligen en nordisk rapport
 
·     Rapporten visar nyckeltal från den nordiska fastighetsmarknaden.
·     Följ fastighetstransaktioner i hela Norden.
·     Vem köper av vem och från vilka länder kommer det mesta av kapitalet
 
Rapporten ges två gånger om året för en kostnad på 30KSEK.Via denna länk når du en tidigare upplaga