Newsec Transaktionslista - Årsprenumeration

Pris:
15 000 kr
Art.nr:
P1239546
Antal:
I transaktionslistan presenteras även samlad data för:  
 • Vilka aktörer som är mest aktiva, i vilket geografiskt område, under vilken period och vilken typ av företag som gör affärer
 • Aktuell transaktionsvolym
 • Internationella investerare
 • Typer av aktörer
 • Geografisk fördelning och fördelning inom olika segment

Newsecs transaktionslista utkommer varje kvartal och ger läsaren löpande information om de kommersiella fastighetstransaktioner som har skett på den svenska marknaden inom alla fastighetssegment. Listan innefattar samtliga fastighetstyper och alla kända transaktioner från 50 MSEK och uppåt. Listan innehåller information om transaktionernas storlek, segment, priser samt inblandade aktörer, den ger även samlad statistik kring volymer, etc. Transaktionslistan hjälper er att, på ett unikt och effektivt sätt, hålla er uppdaterade på vad som händer i den svenska fastighetsvärlden.

Denna rapport distribueras fyra gånger per år.

Via denna länken når du en tidigare upplaga

Marknadsrapport Projekt - Årsprenumeration

Pris:
30 000 kr
Art.nr:
P1239551
Antal:
Rapporten ger marknaden en möjlighet att få en samlad kartläggning av:
 • Pågående och kommande byggprojekt i Sverige, inom alla typer av fastighetssegment. 
 • Information som plats, byggherre, byggstart, byggvärde, projekttyp samt projektstart.

Newsecs Marknadsrapport Projekt är en sammanställning av svenska byggprojekt. Både pågående och kommande.  Rapporten täcker följande segment: Kontor, bostäder, handel, logistik, samhällsfastigheter och hotell. I rapporten har vi tillsammans med Byggfakta kartlagt plats, läge, typ, byggherre, byggstart, byggkostnad och yta BTA.  


Rapporten distribueras två gånger per år.

Via denna länken når du en tidigare upplaga

Marknadsrapport Kommunrankning - Årsprenumeration

Pris:
40 000 kr
Art.nr:
P1402612
Antal:
Rapporten omfattar exempelvis:
 • Allmän information om kommunerna och dess befolkning
 • De största transaktionerna för respektive kommun
 • Prognos över hyres-och vakansnivåer och yielder
 • Planerade byggprojekt
 • Framtida ortsstyrka och ranking av kommunerna 

Ranking av Sveriges 28 största kommuner utifrån ett fastighetsperspektiv
Newsecs rapport om framtidens tillväxtmarknader är unik av sitt slag då den erbjuder, utöver en analys och översikt av befintlig marknad i Sveriges 28 största kommuner, även en inblick i hur vi bedömer utvecklingen de närmsta tre åren för kommunerna. I denna rapport presenterar vi en väl genomarbetad och unik analysmodell skapad av Newsecs främsta analytiker för i att i sin tur kunna ranka kommunerna sinsemellan. Kommunrapporten inriktar sig mot både den offentliga men även privata marknaden och vänder sig till fastighetsägare, bolag med inriktning på utvecklingsprojekt, fondbolag och banker.

Rapporten distribueras två gånger per år.

Via denna länken når du en tidigare upplaga

Marknadsrapport Handel - Årsprenumeration

Pris:
30 000 kr
Art.nr:
P1239542
Antal:
Rapporten omfattar följande områden:
 • Försäljningsutveckling och konsumtion för olika detaljhandels kategorier i Stockholm, Göteborg, Malmö, övriga Sverige och Sverige som helhet
 • Hyresnivåer och placeringsmarknaden för handelslokaler
 • Planerade köpcentrum, projekt och planerade butiksytor på ett överskådligt sätt för att kunna följa marknadens utveckling

Denna rapport är avsedd för er som har ett intresse av handelsfastigheter/lokaler. Här kan ni bland annat läsa om hyresutveckling, konsumtionstrender, hyresnivåer, vakanser och transaktioner.

Rapporten distribueras fyra gånger per år.

Via denna länken når du en tidigare upplaga

Marknadsrapport kontor - Årsprenumeration

Pris:
20 000 kr
Art.nr:
P1239534
Antal:
Här finner ni:
 • Hyres- och investerarmarknaden för kontorslokaler
 • Nyproduktion av kontorslokaler
 • Planerade kontorsprojekt
 • Hyresnivåer i olika delområden

Denna rapport innehåller den senaste informationen rörande den svenska kontorsmarknaden. Här kan ni läsa om transaktioner, direktavkastningskrav, vakanser, trender, hyresnivåer och mycket mer.

Rapporten distribueras tio gånger per år.

Via denna länken når du en tidigare upplaga

Marknadsrapport Bostäder - Årsprenumeration

Pris:
35 000 kr
Art.nr:
P1239549
Antal:
Rapporten omfattar exempelvis:
 • Transaktioner för byggrätter
 • Bostadsrättsombildningar
 • Hyresnivåer, hyrestrender och yielder
 • En transaktionslista som sammanställer samtliga affärer inom segmentet Köpare/Säljare/Avkastning/Pris
 • Planerade utvecklingsprojekt 

Detta är vår allra senaste och mest populära produkt. I rapporten finner ni transaktioner för byggrätter, bostadsrättsombildningar, hyresnivåer, direktavkastingskrav, utvecklingsprojekt m.m.
Rapporten distribueras två gånger per år.

Via denna länken når du en tidigare upplaga

Marknadsrapport Projekt - Årsprenumeration

Pris:
30 000 kr
Art.nr:
P1239551
Antal:
Rapporten ger marknaden en möjlighet att få en samlad kartläggning av:
 • Pågående och kommande byggprojekt i Sverige, inom alla typer av fastighetssegment. 
 • Information som plats, byggherre, byggstart, byggvärde, projekttyp samt projektstart.

Newsecs Marknadsrapport Projekt är en sammanställning av svenska byggprojekt. Både pågående och kommande.  Rapporten täcker följande segment: Kontor, bostäder, handel, logistik, samhällsfastigheter och hotell. I rapporten har vi tillsammans med Byggfakta kartlagt plats, läge, typ, byggherre, byggstart, byggkostnad och yta BTA.  


Rapporten distribueras två gånger per år.

Via denna länken når du en tidigare upplaga