SENASTE ANALYSEN AV FASTIGHETSMARKNADEN

Newsec Property Outlook produceras två gånger per år och är en översiktlig kostnadsfri rapport som beskriver och prognosticerar fastighetsmarknaden i norra Europa och dess delsegment. Rapporten har publicerats av Newsec två gånger per år sedan 2001 och har kommit att bli ett handfast verktyg för investerare, fastighetsägare och lokalanvändare i fastighetsbranschen. Rapporten ger varje halvår en komplett översikt av Newsecs uppfattning om ekonomins och fastighetsbranschens utveckling.

Newsec Property Outlook Höst 2021

STORAGE IS THE NEW BLACK

Höst 2021

I den senaste utgåvan av Newsec Property Outlook har Newsec analyserat trender på industrimarknaden i Norden och Baltikum, med ett särskilt fokus på logistik. I rapporten identifierar Newsec ett antal trender som inte har belysts tidigare.
Newsec kan konstatera att det råder brist på moderna logistikytor i Norden och Baltikum, att morgondagens marknad kommer drivas av digitalisering, ESG och ny teknik, samt att starkt utländskt intresse kommer fortsätta att pressa ner direktavkastningskraven

NYCKELINSIKTER
  • Utländska investerare står för över 50% av transaktionsvolymen inom industrisegmentet i Norden och Baltikum – det enda segmentet som intresserar utländska investerare så pass mycket
  • Logistik är det snabbast växande delsegmentet, men lätt industri och lager har också gynnats av tillväxten inom segmentet
  • Det råder brist på moderna logistikytor i Norden och Baltikum, som halkat efter vissa mindre europeiska logistikmarknader, även per capita
  • Skillnaden i direktavkastningskrav mellan kontor och logistik har krympt från 200 punkter för fem år sedan till under 100 punkter idag – och kommer fortsätta krympa
  • 2021 blir det starkaste året någonsin på transaktionsmarknaden i Norden och Baltikum – delvis drivet av ökande investeringar inom logistiksegmentet
  • Industrisegmentet imorgon kommer se mycket annorlunda ut från industrisegmentet idag – digitalisering, ESG och ny teknik kommer att driva marknaden