SENASTE ANALYSEN AV FASTIGHETSMARKNADEN

Newsec Property Outlook produceras två gånger per år och är en översiktlig kostnadsfri rapport som beskriver och prognosticerar fastighetsmarknaden i norra Europa och dess delsegment. Rapporten har publicerats av Newsec två gånger per år sedan 2001 och har kommit att bli ett handfast verktyg för investerare, fastighetsägare och lokalanvändare i fastighetsbranschen. Rapporten ger varje halvår en komplett översikt av Newsecs uppfattning om ekonomins och fastighetsbranschens utveckling.

Newsec Property Outlook Spring 2020

TILLBAKA TILL FRAMTIDEN: VAD VÄNTAR FASTIGHETSBRANSCHEN?
Vår 2020

Fastigheter i Norden och Baltikum har blomstrat, med rekordvolymer som uppnåtts i Sverige såväl som i Norden som helhet. Under de senaste fem åren har transaktionsvolymer på över 40 miljarder euro uppnåtts varje år i Norden, och den genomsnittliga totalavkastningen för fastigheter i regionerna har varit över 10 procent under var och ett av dessa år. Samtidigt får vi indikationer om ett försvagat makroekonomiskt läge som tyder på att saker och ting kommer att blir värre innan de blir bättre. Bör vi vara oroliga för framtiden för fastigheter?

I denna utgåva av Newsec Property Outlook använder vi vår betydande expertis och erfarenhet av fastighetsbranschen för att kartlägga framtiden för de nordiska och baltiska fastighetsmarknaderna.