SENASTE ANALYSEN AV FASTIGHETSMARKNADEN

Newsec Property Outlook produceras två gånger per år och är en översiktlig kostnadsfri rapport som beskriver och prognosticerar fastighetsmarknaden i norra Europa och dess delsegment. Rapporten har publicerats av Newsec två gånger per år sedan 2001 och har kommit att bli ett handfast verktyg för investerare, fastighetsägare och lokalanvändare i fastighetsbranschen. Rapporten ger varje halvår en komplett översikt av Newsecs uppfattning om ekonomins och fastighetsbranschens utveckling.

Newsec Property Outlook Höst 2020

FAST FORWARD
Höst 2020

I den senaste utgåvan av Newsec Property Outlook kartlägger Newsec hur spridningen av covid-19 påverkar fastighetsbranschen. Genom att granska olika aktuella trender kan Newsec konstatera att de har förstärkts och snabbats på av coronapandemin.
Rapporten fokuserar på fem nyckeltrender som har intensifierats: samhällsfastigheter blir ett topp tre segment över hela Norden, ökad flexibilitet, regionstädernas vitalisering, samgåendet mellan logistik och externhandelsområden samt bristen på alternativ till fastighetsinvesteringar.

NYCKELINSIKTER

Transaktionsvolymen under de första sex månaderna 2020 i Norden och Baltikum uppgick till 15,9 miljarder euro, vilket är 10 procent svagare än det historiska genomsnittet
Volymen har huvudsakligen drivits av den svenska marknaden, som svarade för närmre 50 procent av den nordiska transaktionsvolymen under första halvåret och 60 procent under andra kvartalet, med volymer i linje med det svenska historiska genomsnittet