SENASTE ANALYSEN AV FASTIGHETSMARKNADEN

Newsec Property Outlook produceras två gånger per år och är en översiktlig kostnadsfri rapport som beskriver och prognosticerar fastighetsmarknaden i norra Europa och dess delsegment. Rapporten har publicerats av Newsec två gånger per år sedan 2001 och har kommit att bli ett handfast verktyg för investerare, fastighetsägare och lokalanvändare i fastighetsbranschen. Rapporten ger varje halvår en komplett översikt av Newsecs uppfattning om ekonomins och fastighetsbranschens utveckling.

Newsec Property Outlook Spring 2018

I denna utgåva av Newsec Property Outlook tar vi upp de sensationella rubrikerna som florerat om bostadsmarknaden. Vi analyserar fyra myter och skiljer fakta från fiktion. Dessutom summerar vi året på den nordiska och baltiska fastighetsmarknaden och diskuterar några av de mest intressanta händelserna under året, till exempel ett ökat intresse från internationellt kapital och en förändrad kontorsmarknad.

SPECIAL: Klas Eklund, Senior Economist på Mannheimer Swartling, gästar som krönikör och diskuterar hoten mot den svenska ekonomin och fastighetsmarknaden.