SENASTE ANALYSEN AV FASTIGHETSMARKNADEN

Newsec Property Outlook produceras två gånger per år och är en översiktlig kostnadsfri rapport som beskriver och prognosticerar fastighetsmarknaden i norra Europa och dess delsegment. Rapporten har publicerats av Newsec två gånger per år sedan 2001 och har kommit att bli ett handfast verktyg för investerare, fastighetsägare och lokalanvändare i fastighetsbranschen. Rapporten ger varje halvår en komplett översikt av Newsecs uppfattning om ekonomins och fastighetsbranschens utveckling.

Newsec Property Outlook Höst 2022

ESG – Responsibility Never Sleeps

Höst 2022

I den senaste upplagan av Newsec Property Outlook har Newsec analyserat trender på den fysiska handelsmarknaden i Norden och Baltikum. I rapporten har Newsec identifierat ett antal trender på handelsmarknaden som inte lyfts fram tidigare. 
Newsecs slutsats är att den fysiska handelsmarknaden i Norden och Baltikum blomstrar. En ansenlig del av detaljhandeln går bättre än någonsin och det inkluderar inte bara externa handelsområden och livsmedelsbutiker, utan även köpcentrum.

NYCKELINSIKTER
  • ESG på toppen av agendan - transaktionsvolymen för miljöcertifierade byggnader har ökat kraftigt de senaste åren och står idag för över 10% av den totala transaktionsvolymen. 
  • Långt från mognad inom ESG. Den totala andelen miljöcertifierade byggnader uppgår endast till 0,38% av stocken. Kommersiella byggnader (hotell, restauranger, kontor & handel) sticker ut där hela 1,90% av stocken är miljöcertifierad. Detta fenomen beror troligen på tryck och förfrågningar genom hela värdekedjan – från byggbolag till hyresgäst.
  • Sociala initiativ är ett outforskat område mätt genom obligationsemissioner. Norden är ett av de mest aktiva områdena i Europa på gröna obligationsmarknaden, men återfinns knappt på marknaden för sociala obligationer.
  • Stort behov för sociala initiativ, kan fastighetsbolag göra skillnad? Vid undersökning av faktorer för segregation står Norden och speciellt Sverige ut internationellt vilket innebär att fler initiativ inom området hade behövts.
  • När man blickar framåt kommer digitaliseringens utveckling på fastighetsmarknaden att accelerera och möjliggöra för bolag att nå sina mål inom ESG. Ökade regleringar kommer att noteras och att vara medveten om ESG blir det nya normala, om det inte redan blivit det.