SENASTE ANALYSEN AV FASTIGHETSMARKNADEN

Newsec Property Outlook produceras två gånger per år och är en översiktlig kostnadsfri rapport som beskriver och prognosticerar fastighetsmarknaden i norra Europa och dess delsegment. Rapporten har publicerats av Newsec två gånger per år sedan 2001 och har kommit att bli ett handfast verktyg för investerare, fastighetsägare och lokalanvändare i fastighetsbranschen. Rapporten ger varje halvår en komplett översikt av Newsecs uppfattning om ekonomins och fastighetsbranschens utveckling.

Newsec Property Outlook Vår 2022

THE WOLF OF MALL STREET

Vår 2022

I den senaste upplagan av Newsec Property Outlook har Newsec analyserat trender på den fysiska handelsmarknaden i Norden och Baltikum. I rapporten har Newsec identifierat ett antal trender på handelsmarknaden som inte lyfts fram tidigare. 
Newsecs slutsats är att den fysiska handelsmarknaden i Norden och Baltikum blomstrar. En ansenlig del av detaljhandeln går bättre än någonsin och det inkluderar inte bara externa handelsområden och livsmedelsbutiker, utan även köpcentrum.

NYCKELINSIKTER
  • Detaljhandeln går just nu mycket bra. Alla former av köpcentrum, både regionala och lokala, presterar bra och i många fall bättre än någonsin. Under 2021 ökade omsättningen jämfört med 2019 för både "upplevelsebaserade" köpcentrum och "närcentrum.” Det är i princip bara stadsgallerior som fortsätter att redovisa omsättningssiffror som är betydligt lägre än 2019.
  • Antalet besökare på huvudgatorna i de nordiska länderna minskade i genomsnitt med 29 % år 2021, medan det europeiska genomsnittet uppgick till närmare 40 % och enskilda länder som Nederländerna minskade med så mycket som 55 %.
  • Anmärkningsvärt nog har nästan alla former av butikshyresgäster i köpcentrum sett en omsättningsökning år 2021 jämfört med 2019, där endast böcker och annan handel fortsätter att minska. Även omsättningen för kläder & skor har ökat i butikerna under 2021. 
  • Återförsäljare börjar reflektera mer över vilka upplevelser och samhällsservice de kan ge för att förbättra detaljhandelsupplevelsen, men mer kan fortfarande göras.  
  • Sambandet mellan ESG och butiksyta blir allt viktigare – och fysiska handlare kan dra nytta av det på många sätt.